การลงทะเบียน

  1. เลือกรายวิชาที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเลือกคำว่า  "ลงทะเบียน" ด้านหลังรายวิชา
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ่วนก่อนยืนยัน
  3. กดยืนยันข้อมูลแล้วจะปรากฎข้อมูลจะเห็นเฉพาะ  ชื่อ - สกุล เท่านั้น
  4. กรอกข้อมูลให้ครบถ่วนจึงจะอนุมัติเกียรติบัตร
  5. เกียรติบัตรจะรอการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีเลขที่เกียรติบัตรจึงจะสามารถบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้
  6. การพิมพ์หรือบันทึกเกียรติบัตรสามารถทำได้ตลอดเวลาและจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลตลอดไป

                ผู้อนุมัติข้อมูลลือก  "รอการอนุมัติ"  เพื่อใส่เลขที่เกียรติบัตร

 

              *การแก้ไขข้อมูลติดต่อ admin       
               ออกแบบและพัฒนาโดย เชิดชัย