เกียรติบัตร
การจัดทำและเอกสารสำคัญทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 2  
การจัดทำและเอกสารสำคัญทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 1  
การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสรเทศต้านยาเสพติด  
วิทยากร(Phonics)  
อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโฟนิคส์ (Phonics)  
   
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
วิทยากรสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ